IELTS Nedir? Sınav Nasıldır? Ne Sorulur? Zor mu?

Açılımı International English Language Testing System olan IELTS sınavı uluslararası geçerliliğe sahip bit İngilizce dil yeterlilik sınavıdır.

IELTS sınav soruları İngiliz Cambridge üniversitesi tarafından hazırlanıp sınavın uygulaması British Council ve IDP IELTS tarafından yapılır.

Eskiden sadece kağıt kalemle (paper-based) yapılan sınav, artık eğer tercih ederseniz internet tabanlı olarak (internet-based) bilgisayar ortamında da yapılabilmektedir.

IELTS sınavına hazırlanmak isteyen bütün öğrencilere her zaman tavsiyemiz, başlamadan önce sınav içeriği hakkında detaylı bilgi sahibi olup kendilerine ona göre bir sınav hazırlık stratejisi çizmeleridir.

Bu amaçla, IELTS sınav içeriğine genel olarak bakalım:

 

IELTS Sınav İçeriği

  • IELTS sınavı, sırasıyla Listening, Reading, Writing ve Speaking olmak üzere 4 bölümden oluşur.
  • General IELTS ve Academic IELTS olmak üzere iki modülü vardır. İki modül arasındaki fark Reading ve Writing bölümlerini kapsar. Listening ve Speaking soruları her iki modülde aynıdır.
  • Academic IELTS sınavında Reading bölümünde soru başına katsayı General’e göre daha yüksektir. Yani aynı sayıda doğru sayısı ile Reading bölümünden Academic modülde daha yüksek puan alırsınız. Detaylı tabloya buradan ulaşabilirsiniz.
  • IELTS Listening ve Reading bölümlerinde çoktan seçmeli (multiple choice), açık uçlu (wh- questions), tablo tamamlama (diagram / chart completion), cümle tamamlama (sentence completion), özet tamamlama (summary completion), başlık eşleştirme (header matching) gibi soru tipleri yer alır.
  • IELTS Writing bölümü 2 task’tan oluşur. Task 1; General ve Academic modüllerde birbirinden farklıdır. Task 2 ise her iki modülde de aynıdır. Bununla beraber, Academic sınavda essay konuları herkesin bilgi sahibi olduğu genel akademik konulardan çıkar.
  • IELTS Speaking sınavı 3 bölümden oluşur ve hepsi bölüm aynı ağırlıktadır.
  • Speaking sınavı esnasında eğer bir soruyu anlamazsanız examiner soruyu tekrar eder ya da başka kelimelerle bir daha sorar ancak asla soruyu açıklamaz.
  • Bilinenin aksine, Speaking sınavında sizden beklenen doğal bir şekilde konuşmanızdır. Konuşma hızı önemli değildir. Hızlı konuşmak puan getirmez.

 

IELTS Sınavı Detaylar ve Tavsiyeler

IELTS Paylaşımlarımız